Rekisteri- ja tietosuojaseloste

  

1.      Rekisterinpitäjä

Autotalon katsastus Oy

Kyminlinnantie 22

48600  Kotka

2.      Rekisteriasiat

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Jouko Torkkeli

Puhelin: 044 2599 600

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3.      Rekisterin nimi

Autotalon katsastus Oy:n asiakasrekisteri

4.      Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, Autotalo katsastus Oy:n ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella Autotalon katsastus Oy:n viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle. Katsastuksen, ajanvarauksen tai muun asiakaspalvelutilanteen yhteydessä henkilötietoja saatetaan tallentaa yrityksen käytössä olevaan katsastuksen toiminnanohjausjärjestelmään. Tietoja käytetään asiakaspalvelussa, myynnissä ja markkinoinnissa.

5.      Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

·         Nimi

·         Osoite

·         Sähköpostiosoite

·         Matkapuhelinnumero

·         Yritys ja asema

·         Yrityksen osoitetiedot

6.      Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tietolähteenä on rekisteröidyn itse luovuttamat tiedot asiakaspalvelutilanteissa ja kolmannen osapuolen tietolähteet. Rekisteri koostetaan Autotalon katsastus Oy:n asiakastietojärjestelmästä ja tietoja pidetään yllä manuaalisella päivityksellä.

7.      Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja luovutetaan kolmansille osapuolille vain rekisteröidyn omalla suostumuksella. Rekisterinpitäjä ei luovuta Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, elleivät asiasta vastaavat viranomaiset näin edellytä.

8.      Tietojen poistaminen

Henkilötiedot poistetaan asiakkaan pyynnöstä.

9.      Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Autotalon katsastus Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Rekisterin tietosisältö on tallennettu suojattuun ja vartioituun tilaan

10.  Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.